هنرآنلاین: دیدیه روف، نام عکاس وهنرمند سوئیسی است. از او به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین عکاسان معاصر سوئیس یاد می‌شود. گاردین در این گزارش تصویری، آثاری از او با موضوع "انسان و محیط زندگی‌اش" منتشر کرده است. در این گزارش که با عنوان "پرندهگان تقلبی، گاوهای کنجکاو" منتشر شده است عکس‌های سیاه سفید هنرمند با موضوع آدمی و طبیعت نمایش داده شده است. گاه طبیعت به واسطه تانک‌هایی که پشتِ سر زنی در حال مطالعه، با قطاری باری حمل و نقل می‌شوند ، محو شده است، و گاه با تحمیل پرندگان تقلبی که عکاس ضمیمه تصویر کرده است.

 

این تصاویر را ببینید:  

 

2

3

4

5

6

7