به گزارش هنرآنلاین، سید عباس صالحی روز 20 فروردین در دیدار نوروزی با مدیران انجمن‌های هنرهای تجسمی  با بیان اینکه در جشنواره هنرهای تجسمی سال گذشته اتفاقاتی رقم خورد که به موجب آن خط‌های اتصالی جدیدی با شاخه‌های جدیدی از هنرهای تجسمی فراهم شد، اظهار داشت: هنر تجسمی و نوع مناسبات اجتماعی آن همانند سایر هنرها خیلی زمان‌بر نیست.

وی ادامه داد: هنرهای تجسمی به علت خلاقیت فردی انفجاری است؛ در واقع این هنر خیلی سریع در اختیار بحث‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، با توجه به مسائل اجتماعی کشور، اگر بخو‌اهیم برای حل مسائل اجتماعی یا کمک به آن و کاهش آلام اجتماعی اقدامی کنیم هنرهای تجسمی می‌تواند در این زمینه نقش به سزایی را ایفا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: تنوعی که از منظر قالب و موضوعات در هنرهای تجسمی وجود دارد می‌تواند از زوایای متعددی به موضوعات اجتماعی بپردازد و حوزه‌های مختلفی را همراه خود کند. 

صالحی یادآور شد: فضای پراکندگی هنرهای تجسمی و آمایش جغرافیایی این هنر بسیار زیاد است، در این هنر ترکیبی از کار جمعی متراکم وجود دارد؛ بنابراین از منظر قالب هنر می‌توان تمام ایران را همراه این هنر کرد و انسجام اجتماعی از دریچه این هنر ممکن است زیرا تنوع فرهنگی و اقلیمی ما بسیار زیاد بوده و هنرهای تجسمی یکی از عامل‌های انسجام اجتماعی به شمار می‌رود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: هنرهای تجسمی دارای ظرفیت‌های بسیاری است که می‌توان دیگر مجموعه‌ها را با این ظرفیت آشنا کرد، برای نمونه حوزه گردشگری با ظرفیت‌های هنرهای تجسمی باید بیشتر گره بخورد و از این رو لازم است همفکری و هم‌افزایی بیشتر در حوزه هنرهای تجسمی رخ دهد.

صالحی در پایان گفت: اگر با یکدیگر هم دل‌تر باشیم می‌توان از ظرفیت هنرهای تجسمی بیشتر استفاده و حوزه اقتصاد فرهنگ و خود فرهنگ را شکو‌فاتر کرد.

گفتنی است از مدیران انجمن‌های هنرهای تجسمی کیانوش غریب‌پور رئیس انجمن تصویرگران، فرزاد فرجی رئیس انجمن هنرمندان سفالگر، عباس مجیدی رئیس انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران، امیرراد رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران، محسن سلیمانی نائب رئیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و فاطمه کرکه آبادی رئیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران حضور داشتند.