سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان اروپایی قرن نوزدهم در بونامز نیویورک چکش می‌خورد. این حراج در هفدهم آوریل برگزار می‌شود. در این حراج  اثری از سر آلفرد جیمز مونینگز با قیمت 40 تا 60 هزار دلار، کاری از امیل مونی یر با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار، کاری از رودولف ارنست با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار دلار و اثردیگری از سر آلفرد جیمز مونینگز با قیمت 100 تا 150 هزار دلار چکش می‌خورند.

 

 

 

 

تصاویری از این آثار می‌بینید:

1

اثری از امیل مونی یر با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار

 

3

اثری از رودولف ارنست با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار دلار

 

4

اثری از سر آلفرد جیمز مونینگز با قیمت 100 تا 150 هزار دلار

 

2

اثری از امیل مونی یر با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار