سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان دوره کلاسیک در کریستیز نیویورک به فروش می‌رود. این حراج در اولین روز از ماه مه برگزار می‌شود.

در این حراج  اثری از لورنزو موناکو با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 هزار تا دو میلیون و 500 هزار دلار، کاری از جیووانی فرانچسکو باربیری با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار دلار، اثر دیگری از جیووانی فرانچسکو باربیری با قیمت پیشنهادی 2 تا 3 میلیون دلار و اثری از جان کانستبل با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار دلار چکش خواهد خورد.

 

 

تصاویری از این آثار می‌بینید:

 

 

2

اثری از جیووانی فرانچسکو باربیری با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار دلار

 

3

اثر دیگری از جیووانی فرانچسکو باربیری با قیمت پیشنهادی 2 تا 3 میلیون دلار

 

4

اثری از جان کانستبل با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار دلار

 

1

اثری از لورنزو موناکو با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 هزار تا دو میلیون و 500 هزار دلار