سرویس تجسمی هنرآنلاین: بونامز لس آنجلس در شانزدهم آوریل آثاری ریل عنوان هنر غربی و کالیفرنیایی چکش می‌زند.

در این حراج اثری از سلدن کونور گیل با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار دلار، کاری از هنریتا شور با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار دلار، اثری از ادگار پاین با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار دلار، کاری از آرمین کارل هانسن با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار، اثری از فردریک رمینگتون با قیمت پیشنهادی 80 تا 100 هزار دلار و کاری از اولاف کارل ویگورست با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار دلار چکش خواهد خورد.

 

 

تصاویری از این آثار می‌بینید:

1

اثری از سلدن کونور گیل با قیمت پیشنهادی 250 تا 350 هزار دلار

 

2

اثری از هنریتا شور با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار دلار

 

3

اثری از ادگار پاین با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار دلار

 

4

اثری از آرمین کارل هانسن با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار

 

5

اثری از فردریک رمینگتون با قیمت پیشنهادی 80 تا 100 هزار دلار

 

6

اثری از اولاف کارل ویگورست با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار دلار