سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج ساتبیز در لندن آثاری از هنرمندان کلاسیک را چکش می‌زند. این حراج در هشتم ماه مه برگزار می‌شود. در این حراج اثری از ژان جوزف خاویر بیدالد با قیمت 40 تا 60 هزار پوند، کاری از ساموئل هنری آلکن با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، کار دیگری از ساموئل هنری آلکن با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند، اثری از فرانتس فرانکن پسر با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند و اثری از فرا گالگاریو با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند چکش خواهد خورد.

 

 

تصاویری از این آثار می‌بینید:

 

1

اثری از ژان جوزف خاویر بیدالد با قیمت 40 تا 60 هزار پوند

 

2

اثری از ساموئل هنری آلکن با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

3

اثر دیگری از ساموئل هنری آلکن با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

4

اثری از فرانتس فرانکن پسر با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار پوند

 

5

اثری از فرا گالگاریو با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند