سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراجی از عکس‌های هنرمندان قرن بیستم در بونامز نیویورک برپا می‌شود. این حراج در سوم آوریل برگزار می‌شود.

در این حراج  اثری از گاسپار فلیکس تورناکون با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار دلار، کاری از آگوست ساندر با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار دلار، کاری از جان هاگه مِیِر با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار دلار، اثری از سباستیائو سالگادو با قیمت 20 تا 30 هزار دلار و کاری از انسل آدامز با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار دلار چکش خواهد خورد.

 

 

تصاویری از این آثار می‌بینید:

 

1

اثری از گاسپار فلیکس تورناکون با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار دلار

2

اثردیگری از گاسپار فلیکس تورناکون با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار دلار

3

کاری از آگوست ساندر با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار دلار

4

کاری از جان هاگه مِیِر با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار دلار

5

اثری از سباستیائو سالگادو با قیمت 20 تا 30 هزار دلار

6

کاری از انسل آدامز با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار دلار