سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان مدرن در حراج ساتبیز در هنگ کنگ چکش خواهد خورد. این حراج در  سی و یکم ماه مارس برگزار خواهد شد.

در این حراج اثری از زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 میلیون دلار هنگ کنگ، کار دیگری از  زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 میلیون دلار هنگ کنگ، اثری از وو گوانژونگ با قیمت 15 تا 25 میلیون دلار  هنگ کنگ، اثردیگری از زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 15 تا 25 میلیون  دلار  هنگ کنگ و کاری از برنارد بوفه با قیمت پیشنهادی سه میلیون و 500 هزار تا 5 میلیون و 500 هزار دلار  هنگ کنگ چکش خواهند خورد.

زائو وو کی، هنرمند چینی-فرانسوی است که در سال 1920 به دنیا آمد و سال 2013 درگذشت. حراج ساتبیز هنگ کنگ در  30 سپتامبر 2018 برابر با هشتم مهر ماه سال جاری آثاری تحت عنوان هنر مدرن به فروش رساند که در آن میان اثری از زائو وو-کی با قیمت 65 میلیون و 245 هزار و 829 دلار به فروش رفت. این قیمت رکورد فروش آثار آسیایی را شکست. پیش از آن رکورد از آن اثری از وو گوانژونگ با قیمت 30 میلیون و 400 هزار دلار بود.

 

تصاویری از آثار ساتبیز سی و یکم مارس می‌بینید:

1

اثری از زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 میلیون دلار هنگ کنگ 

2

اثر دیگری از  زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 میلیون دلار هنگ کنگ 

3

اثری از وو گوانژونگ با قیمت 15 تا 25 میلیون دلار  هنگ کنگ

 

4

اثری از زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 15 تا 25 میلیون  دلار  هنگ کنگ

 

5

اثری از برنارد بوفه با قیمت پیشنهادی سه میلیون و 500 هزار تا 5 میلیون و 500 هزار دلار  هنگ کنگ