به گزارش هنرآنلاین، سید عباس صالحی ؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طی احکام جداگانه‌ای اعضای کمیته سیاستگذاری و هماهنگی این همایش را منصوب کرد. به موجب این احکام علی اصغر کاراندیش مروستی ؛ معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌ها به عنوان رئیس همایش، لادن حیدری؛ معاون وزیر در امور توسعه مدیریت و منابع عضو شورا ، هادی مظفری ؛مدیر کل هنرهای تجسمی عضو شورا ،محمد مهدی احمدی ؛مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی، سرپرست معاونت مطبوعاتی و عضو شورا، حامد سهرابی؛ مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی به عنوان دبیر همایش و عضو شورا ، اعظم صمدی ؛ معاون مالکیت فکری دفتر حقوقی و مالکیت معنوی (مسئول دبیرخانه همایش ) منصوب شدند .

همایش هنرهای تجسمی و چالش‌های حقوقی آن با محورهای علمی: مفهوم هنرهای تجسمی ،بررسی مواد مرتبط با هنرهای تجسمی در لایحه حمایت از حقوق مالکیت فکری، نقش سازمان‌های مدیریت جمعی در حمایت از آثار هنری و توسعه کسب و کارهای هنرهای تجسمی، حق بر بازفروش آثار هنری، موزهها و مالکیت ادبی و هنری ،مسایل حقوقی هنر آنلاین ،چالشهای حقوقی هنرهای تجسمی معاصر ، توثیق آثار هنرهای تجسمی و مقررات بین‌المللی (وایپو ) در پاییز سال آینده برگزار خواهد شد .

گفتنی ست، با توجه به شرایط هنرهای تجسمی کشور ، برگزاری این همایش با موضوع هنرهای تجسمی و چالش‌های حقوقی آن ضرورت دارد، چنان که در مهر ماه سال جاری معاون هنری وزیر نامه‌ای خطاب به هادی مظفری؛ مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مضمون ایجاد ساز و کاری برای پیشگیری از ارائه آثار کپی و رسیدگی به این موضوع نوشت. مجتبی حسینی پیشتر در این نامه آورده بود : "با رشد و توسعه کمی و کیفی هنرهای تجسمی و پی‌آیند آن، رونق نسبی اقتصاد این عرصه‌ی هنری به اهتمام فعالان، همچنین توجه مؤکد سیاستگذاران فرهنگی به موضوع اقتصاد هنر، چندی است که اخبار مربوط به کپی‌سازی و یا نظیره‌پردازی موجب مخاطره و نگرانی دست‌اندرکاران حوزه هنرهای تجسمی شده است."

وی در این نامه برای مدیر کل هنرهای تجسمی نوشته بود : "با توجه به اشراف جناب‌عالی به مسائل حقوقی و شناخت از اقتضائات هنرهای تجسمی انتظار می‌رود با تمهید ساز و کار و همکاری با تمامی نهادهای ذیربط برای پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از ارایه آثار برساخته اقدامات بایسته را سریعاً معمول و گزارش‌های ادواری به اینجانب ارایه فرمایید."

شایان ذکر است ، نهمین "همایش ملی حقوق مالکیت ادبی ،هنری و حقوق مرتبط " با عنوان " هنرهای تجسمی و چالش های حقوقی آن" در آبان ماه سال آینده با حضور کمیته علمی مجرب و اساتید صاحبنظر در حوزه هنرهای تجسمی ، اقتصاد هنر ، مالکیت فکری و معنوی ،قانون کپی رایت، حقوق هنر آنلاین و... برگزار خواهد شد .