سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز هنگ کنگ در حراجی با نام هنر معاصر که در اولین روز از ماه آوریل برپا می‌شود، آثاری از هنرمندان معاصر را چکش می‌زند. در این حراج اثری از اسکار موریلو با قیمت پیشنهادی 950 هزار تا یک میلیون و 500 هزار دلار هنگ گنگ، کاری از بنکسی با قیمت پیشنهادی یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار دلار هنگ گنگ، اثری از دونالد جاد با قیمت پیشنهادی دو میلیون و 200 تا سه میلیون و 200 هزار دلار هنگ گنگ، کاری از یون یونگکون با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار هنگ گنگ، اثری از شیراگا کازئو با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار دلار هنگ گنگ، کاری از ژو چونیا با قیمت پیشنهادی 3 تا 5 میلیون دلار هنگ کنگ و اثری از کیم وانکی با قیمت پیشنهادی 3 تا 5 میلیون دلار هنگ کنگ چکش خواهند خورد.

 تصاویری از این آثار می‌بینید:

 

1

اثری از اسکار موریلو با قیمت پیشنهادی 950 هزار تا یک میلیون و 500 هزار دلار هنگ گنگ

 

2

اثری از بنکسی با قیمت پیشنهادی یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار دلار هنگ گنگ

 

3

اثری از دونالد جاد با قیمت پیشنهادی دو میلیون و 200 تا سه میلیون و 200 هزار دلار هنگ گنگ

 

4

اثری از یون یونگکون با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار هنگ گنگ

 

5

اثری از شیراگا کازئو با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار دلار هنگ گنگ

 

6

اثری از ژو چونیا با قیمت پیشنهادی 3 تا 5 میلیون دلار هنگ کنگ

 

7

اثری از کیم وانکی با قیمت پیشنهادی 3 تا 5 میلیون دلار هنگ کنگ