سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراجی با عنوان هنر امپرسیونیستی و مدرن در کریستیز پاریس برگزار می‌شود. این حراج در بیست و نهم مارس  برپاخواهد شد. در این حراج کاری از موریس دنیس با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار یورو، اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 700 تا 900 هزار یورو، کاری از جورجز سورات با قیمت پیشنهادی 350 تا 450 هزار یورو و اثری از آلبرتو جیاکومتی با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار یورو تا یک میلیون و 800 هزار یورو چکش خواهند خورد.

 

 

تصاویری از این آثار می‌بینید:

4

اثری از موریس دنیس با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار یورو

 

5

اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 700 تا 900 هزار یورو

 

6

اثری از جورجز سورات با قیمت پیشنهادی 350 تا 450 هزار یورو

 

7

اثری از آلبرتو جیاکومتی با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار یورو تا یک میلیون و 800 هزار یورو