به گزارش هنرآنلاین، این نمایشگاه که از 10 اسفند آغاز شده و تا 16 فروردین ادامه دارد، با هفتاد اثر کارش را آغاز کرده و قرار است در ادامه آثاری از دیگر هنرمندان به آن اضافه شود. مدیر گالری آس درباره این نمایشگاه توضیح می‌دهد: "این نمایشگاه از هفتاد اثر کوچک عکس، حجم و نقاشی تشکیل می شود، که با قیمت های مناسب عرضه شده اند و در صورت فروش آثار جدید جایگزین اثر فروخته شده می‌شوند."

سایه روشن، این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای هنرمندان جوان می‌داند و می‌گوید: "با نگاهی کلی به شرایط این فروش سالیانه می‌توان آن‌را نمایشی موفق از ارائه صحیح و خلاقانه نسبت به چنین رویدادهای مشابهی دانست. سایزهای نزدیک به هم و رابطه کلی چیدمان با موقعیت رسانه‌ای آثار، تاثیر بسزایی در این رویکرد تازه گالری آس ایجاد کرده و می‌توان این حرکت را موقعیتی مناسب برای استعدادهای جوان دانست. که این خود فرصتی است، برای همنشینی جوانتر ها با اساتید نام آشنای هنر معاصر که در این مجال، کنار هم آرایشی از تجربه و پویایی را رقم زده و تلاشی است برای گنجاندن شایستگی‌های خود آثار بدون توجه به نا‌م‌ها."

او ادامه می‌دهد: "معمولا فروش سالیانه بیش از آنکه یک رخداد هنری باشد یک حرکت اجتماعی در راستای اقتصاد کوچک است. که در صورت امتداد می‌تواند فرهنگ خرید آثار هنری را ارتقا بخشد و مجالی برای پیوند با هنرمند و شناخت نیازهای مشترک جامعه، اقتصاد، هنر و هنرمند گردد. و این خود فرصتی کوچک برای مطالعات گسترده است. موقعیتی که جامعه مسئولیت پذیری‌اش را در قبال هنر و هنرمند محک بزند و همچنان بسیاری از هنرمندان چنین رویکردی را سبب آشنایی با تفکرات خاص و عام می‌دانند و نوع تاثیرات اجتماعی آثار خود در این میان را  بسنجند."

فروش سالیانه گالری آس با عنوان "پانصد، ششصد و هفتصد" تا 16 فروردین ادامه خواهد داشت و بازدید کنندگان و خریداران آثار هنری می‌توانند حتی در ایام تعطیل تا ساعت ۲۴ به شریعتى، بالاتر از پل رومى، جنب بانک پارسیان، شماره ١٨٣١، گالرى آس مراجعه کنند.