سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری تحت عنوان هنر مدرن بریتانیایی و ایرلندی در حراج بونامز به فروش می‌رسد. این حراج در نوزدهم ماه مارس برپا خواهد شد.

در این حراج اثری  از کیافین ویلیامز با قیمت پیشنهای 12 تا 18 هزار پوند، اثری از مری فدن با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند، اثری از فیونا رائه با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند، کاری از برایان شیلدز با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند، اثری از جان پیپر با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند، کاری از کیافین ویلیامز با قیمت پیشنهای 8 تا 12 هزار پوند و اثری از پاتریک هیوز با قیمت پیشنهادی 7 تا 10 هزار پوند به فروش می‌رسند.

تصاویر این آثار را ببینید:

1

اثری از کیافین ویلیامز با قیمت پیشنهای 12 تا 18 هزار پوند

 

2

اثری از مری فدن با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

 

3

اثری از فیونا رائه با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

 

4

اثری از برایان شیلدز با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

 

5

اثری از جان پیپر با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار پوند

6

اثری از کیافین ویلیامز با قیمت پیشنهای 8 تا 12 هزار پوند

 

7

اثری از پاتریک هیوز با قیمت پیشنهادی 7 تا 10 هزار پوند