سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از فرانتس وست در موزه تیت مدرن لندن به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه تا دوم ماه ژوئن سال 2019 برپا خواهد بود.

فرانتس وست، هنرمند اتریشی، متولد سال 1947 است و در سال 2012 درگذشت. آثار او سرشار است از ابژه‌های نامأنوس و اشکال بدیع است. موزه تیت مدرن آثار او را تا حد زیادی آیرونیک و مطایبه آمیز، و همین طور فلسفی توصیف کرده است.

آثاری از این هنرمند  را می‌بینید:

 

 

1

2

3

4