سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز لندن در پنجم ماه مارس آثاری را ذیل عنوان هنر معاصر چکش خواهد زد. در این حراج کاری از لوسین فروید با قیمت پیشنهادی 4 میلیون و 500 هزار تا شش میلیون و 500 هزار پوند، اثری از روی لیختنشتاین با قیمت پیشنهادی 5 تا 7 میلیون پوند، کاری از ژان میشل باسکیت بنا بر قیمت پیشنهادی مخاطبان، اثری از گرهارد ریشتر با قیمت پیشنهادی 6 تا 8 میلیون پوند، اثری از ژان دو بوفه با قیمت پیشنهادی 1 تا یک و نیم میلیون پوند، کاری از مارک برادفورد با قیمت پیشنهادی دو میلیون و 300 هزار تا سه میلیون و 500 هزار پوند و اثری از آدریان گِنی با قیمت پیشنهادی دو و نیم میلیون تا سه و نیم میلیون پوند چکش خواهد خورد.

 

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

1

اثری از لوسین فروید با قیمت پیشنهادی 4 میلیون و 500 هزار تا شش میلیون و 500 هزار پوند

 

2

اثری از روی لیختنشتاین با قیمت پیشنهادی 5 تا 7 میلیون پوند

 

3

اثری از ژان میشل باسکیت بنا بر قیمت پیشنهادی مخاطبان

 

4

اثری از گرهارد ریشتر با قیمت پیشنهادی 6 تا 8 میلیون پوند

 

5

اثری از ژان دو بوفه با قیمت پیشنهادی 1 تا یک و نیم میلیون پوند

 

6

اثری از مارک برادفورد با قیمت پیشنهادی دو میلیون و 300 هزار تا سه میلیون و 500 هزار پوند

 

7

اثری از آدریان گِنی با قیمت پیشنهادی دو و نیم میلیون تا سه و نیم میلیون پوند