سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان معاصر در موزه آلبرتینای وین برپاست. این نمایشگاه تا 22 آوریل برپا خواهد بود. در این نمایشگاه آثاری از آنسلم کیف، آرنولف رینه، جئورج باسلیتز، اندی وارهول، الکس کاتز و گرهارد ریشتر به نمایش در آمده است.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

اثری از آرنولف رینه

 

6

اثری از جئورج باسلیتز

 

7

اثری از اندی وارهول

 

8

اثری از الکس کاتز

 

9

اثری از گرهارد ریشتر