به گزارش هنرآنلاین به نقل از ایسنا، این دوره از حراج کریستیز دوبی که با عنوان "هنر مدرن و معاصر خاورمیانه" در ۲۳ مارچ ۲۰۱۹ (۳ فروردین ماه ۱۳۹۸) برگزار می‌شود، شاهد حضور ۸۵ عنوان اثر از کشورهای ایران، لبنان، عراق، سوریه، مصر، امارات، عربستان، فلسطین، الجزایر و عمان است.

در این میان ۱۸ اثر از هنرمندان ایرانی همچون حسین زنده‌رودی، علی شیرازی، محمد احصایی، پرویز تناولی، منوچهر یکتایی، بهمن محصص، مارکو گریگوریان، فرهاد مشیری‌، ساسان بهنام بختیار، رکنی حائری زاده، شیرین علی آبادی و رضا آرامش نیز در این دوره از حراج کریستیز دوبی به فروش گذاشته خواهند شد.

حسین زنده‌رودی                            ۱۸۰,۰۰۰ _ US $ ۱۲۰,۰۰۰

حسین زنده‌رودی                             ۱۵۰,۰۰۰_ ۱۰۰,۰۰۰ $ US

حسین زنده‌رودی                              ۹۰,۰۰۰ _ US $ ۷۰,۰۰۰

علی شیرازی                                       ۱۲,۰۰۰ _ ۸,۰۰۰ $ US

علی شیرازی                                     ۴۰,۰۰۰ _ ۳۰,۰۰۰ $ US

محمد احصایی                                  ۶۰,۰۰۰ _۴۰,۰۰۰ $ US

پرویز تناولی                                    ۱۲۰,۰۰۰ _۸۰,۰۰۰ $ US

منوچهر یکتایی                                ۲۵,۰۰۰ _ ۲۰,۰۰۰ $ US

منوچهر یکتایی                                ۳۰,۰۰۰ _ ۲۰,۰۰۰ $ US

بهمن محصص                                 ۴۵,۰۰۰ _۳۵,۰۰۰ $ US

مارکو گروکیان                                ۳۵,۰۰۰ _۲۵,۰۰۰ $ US

فرهاد مشیری                                ۱۸۰,۰۰۰ _ ۱۳۰,۰۰۰ $ US

فرهاد مشیری                                  ۱۲۰,۰۰۰ _۸۰,۰۰۰ $ US

فرهاد مشیری                                   ۴۰,۰۰۰ _۳۰,۰۰۰ $ US

ساسان بهنام بختیار                            ۸,۰۰۰ _ ۶,۰۰۰ $ US

رکنی حائری‌زاده                                ۱۵,۰۰۰ _۱۰,۰۰۰ $ US

شیرین علی‌آبادی                                ۱۰,۰۰۰ _۷,۰۰۰ $ US

رضا آرامش                                       ۲۰,۰۰۰ _ US$۱۵,۰۰۰

 

3

اثر بهمن محصص در حراج کریستیز دوبی   

 

2

یکی از آثار حسین زنده‌رودی در حراج کریستیز دوبی

 

1

یکی از آثار علی شیرازی در حراج کریستیز دوبی