سرویس تجسمی هنرآنلاین: هنر مدرن و امپرسیونیستی در کریستیز لندن چکش خواهد خورد. این حراج 27 فوریه برپا می‌شود.

در این حراج اثری از آگوست رودن با قیمت یک میلیون تا 2 میلیون پوند، اثری از آلبرتو جیاکومتی با قیمت پیشنهادی 600 هزار تا 800 هزار پوند، کاری از پیکاسو با قیمت پیشنهادی 4 میلیون تا 6 میلیون پوند، اثری از گوستاوا کایلبوت با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار پوند، کاری از کلودمونه با قیمت پیشنهادی چهار میلیون و پانصدهزار پوند تا شش میلیون و پانصد هزار پوند واثری از ادگار دگا با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار پوند  به فروش خواهد رفت.

 

تصاویر آثار برجسته‌ای در این حراج را می‌بینید:

 

1

کاری از پل سیگناک بنا به پیشنهاد قیمتی مخاطبان حراج و کاری از آگوست رودن با قیمت یک میلیون تا 2 میلیون پوند

2

اثری از آلبرتو جیاکومتی با قیمت پیشنهادی 600 هزار تا 800 هزار پوند و کاری از پیکاسو با قیمت پیشنهادی 4 میلیون تا 6 میلیون پوند

3

اثری از گوستاوا کایلبوت با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار پوند و کاری از کلودمونه با قیمت پیشنهادی چهار میلیون و پانصدهزار پوند تا شش میلیون و پانصد هزار پوند

4

اثری از ادگار دگا با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار پوند و کاری از گوستاوا کایلبوت بنا به پیشنهاد ِ قیمتی مخاطبان حراج