سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان برجسته سوررئالیست،  در ساتبیز لندن چکش خواهد خورد. این حراج در بیست و ششم فوریه برگزار خواهد شد. در این حراج اثری از رنه مگریت با قیمت پیشنهادی سه و نیم میلیون تا چهار و نیم میلیون پوند، کاری از من ری با قیمت پیشنهادی 700 هزار تا یک میلیون پوند، اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی 300 هزار تا 500 هزار پوند، کاری از مکس ارنست با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار پوند، کاری از جان آرپ با قیمت پیشنهادی یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و هشتصد هزار پوند واثری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی یک میلیون و پانصدهزار پوند تا دو میلیون پوند چکش خواهد خورد.

 

3

اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی 300 هزار تا 500 هزار پوند

 

4

اثری از مکس ارنست با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار پوند

 

5

اثری از جان آرپ با قیمت پیشنهادی یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و هشتصد هزار پوند

 

1

اثری از رنه مگریت با قیمت پیشنهادی سه و نیم میلیون تا چهار و نیم میلیون پوند