سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج بونامز در لندن، قصد دارد آثاری را تحت عنوان هنر مدرن و امپرسیونیستی چکش بزند. در این حراج که بیست و هشتم فوریه برگزار می‌شود، اثری از پیر آگوست رنوار با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند، کاری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند، اثری از لئونارد فوجیتا با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، کاری از جئورجیو دو شیریکو با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، اثری از آلبرتو مگنل با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند و  کار دیگری از پیر آگوست رنوار با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند به فروش می‌رسد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

1

اثری از پیر آگوست رنوار با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند

 

3

اثری از لئونارد فوجیتا با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

4

اثری از جئورجیو دو شیریکو با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

5

اثری از آلبرتو مگنل با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

6

اثر دیگری از پیر آگوست رنوار با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

2

اثری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار پوند