سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان آمریکایی در ساتبیز نیویورک به فروش می‌رسد. این حراج در ششم مارس برگزار می‌شود.

در این حراج اثری از گای ویگینز با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار دلار، کاری از اندرو وایث با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار دلار، اثری از ویل بارنت با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار دلار، کاری از پل منشیپ با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار و اثری از جاسپر فرانسیس کراپسی با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار دلار چکش خواهد خورد.

تصاویری از این آثار می‌بینید:

 

1

اثری از گای ویگینز با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار دلار

 

2

اثری از اندرو وایث با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار دلار

 

3

اثری از ویل بارنت با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار دلار

 

4

اثری از پل منشیپ با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار

 

5

اثری از جاسپر فرانسیس کراپسی با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار دلار