هنر تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنر کلاسیک اروپا در ساتبیز نیویورک چکش خواهد خورد. این حراج تا پنجم فوریه برپاخواهد بود.

در این حراج آثاری از جمله اثری از فرانچسکو کورادی با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار دلار، اثری از هرمان استین ویجک با قیمت پیشنهادی 12 تا 18 هزار دلار، کاری از ژان فردریک شال با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار دلار و اثری از توماس هیرِمانز با قیمت پیشنهادی 4 تا 6 هزار دلار به فروش خواهد رفت.

 

 

 

 

 

1

اثری از فرانچسکو کورادی با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار دلار

 

2

اثری از هرمان استین ویجک با قیمت پیشنهادی 12 تا 18 هزار دلار

 

3

اثری از ژان فردریک شال با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 هزار دلار

 

4

اثری از توماس هیرِمانز با قیمت پیشنهادی 4 تا 6 هزار دلار