سرویس تجسمی هنرآنلاین: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشگاه گروهی  نام " تیپولوژی خطوط و حضور یا عدم حضور رنگ در میان سایر مسائل "  در گالری اُ 

نمایشگاه گروهی طراحی به گردآوری ارکیده درودی در گالری اُ

نمایشگاه گروهی طراحی به گردآوری ارکیده درودی در گالری اُ

نمایشگاه گروهی طراحی به گردآوری ارکیده درودی در گالری اُ

 

نمایشگاه گروهی با نام " هنر گالری مستقل " در گالری افرند 

نمایشگاه گروهی

نمایشگاه گروهی

نمایشگاه گروهی

 

نمایشگاه عکس ، چیدمان علی احدی با نام " گه بله آکادمی "  در گالری ای جی 

نمایشگاه عکس ، چیدمان علی احدی در گالری ای جی

نمایشگاه عکس ، چیدمان علی احدی در گالری ای جی

نمایشگاه عکس ، چیدمان علی احدی در گالری ای جی

 

نمایشگاه آثار شکوفه خرم‌رودی و تابا فجرک با نام "همنشینی با سَرِ درازِ قصّه"  در گالری زیرزمین دستان 

نمایشگاه آثار شکوفه خرم‌رودی و تابا فجرک در گالری زیرزمین دستان

نمایشگاه آثار شکوفه خرم‌رودی و تابا فجرک در گالری زیرزمین دستان

نمایشگاه آثار شکوفه خرم‌رودی و تابا فجرک در گالری زیرزمین دستان