سرویس تجسمی هنرآنلاین: انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران روز یکشنبه ۹ دی ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد و اعضای جدید این هیئت با رای اعضای انجمن انتخاب شدند.

پس از به حد نصاب نرسیدن نخستین مجمع انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، در دومین مجمع با حضور اعضای انجمن، رای گیری برای انتخاب عیئت مدیره انجام شد و 11 عضو این هیئت معرفی شدند.

فاطمه کرکه‌آبادی، مهردخت دارابی، مسعود سپهر، بهرام کلهرنیا، محسن سلیمانی، آرش تنهایی و مازیار زند به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.

مهرداد احمدی شیخان و مریم رونقی به عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند و حسین نوروزی و کارنگ طیاری نیز بازرس اصلی و علی‌البدل انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران شدند.

پس از برگزاری نخستین جلسه هیئت مدیره جدید، رییس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران انتخاب خواهد شد.