سرویس تجسمی هنرآنلاین: سی‎‌ام ژانویه 2019 شاهکارهای هنر کلاسیک در ساتبیز نیویورک چکش خواهد خورد.

در این حراج اثری از الیزابت لوئیس با قیمت پیشنهادی 4 تا 6 میلیون دلار، کاری از لوئیس ملندز با قیمت پیشنهادی یک و نیم  میلیون تا دو میلیون دلار، کاری از فرانسیسکو خوزه دو گویا با قیمت پیشنهادی یک تا  یک و نیم میلیون دلار،اثری از ژان وان دو کاپل با قیمت پیشنهادی 4 تا 6 میلیون دلار، اثری از ژان ساندرس با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار دلار، کاری از بارتولومئو پاسروتی با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار دلار و  اثری از آمبرسیوس بوسخارت با قیمت دو و نیم میلیون تا سه و نیم میلیون دلار چکش خواهند خورد.

این تصاویر را ببینید:

1

اثری از الیزابت لوئیس با قیمت پیشنهادی 4 تا 6 میلیون دلار

 

3

اثری از فرانسیسکو خوزه دو گویا با قیمت پیشنهادی یک تا  یک و نیم میلیون دلار

 

4

اثری از ژان وان دو کاپل با قیمت پیشنهادی 4 تا 6 میلیون دلار

 

5

اثری از ژان ساندرس با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار دلار

 

6

اثری از بارتولومئو پاسروتی با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار دلار

 

2

اثری از لوئیس ملندز با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا دو میلیون دلار