سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج بونامز در بیستم فوریه سال 2019 سه اثر از سه هنرمند بریتانیایی را تحت عنوان "هنر امپرسیونیستی بریتانیایی، ویکتوریایی و اروپایی در قرن نوزدهم" چکش خواهد زد.

در این حراج  اثری از استنهوپ الکساندر فوربس (1947-1857) با قیمت 25 تا 35 هزار پوند، اثری از هارولد هاروی (1941-1874) با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند و اثری از جان اتکینسون گریمشا (1893-1836) با قیمت 100 تا 150 هزار پوند چکش خواهد خورد.

تصاویر این سه اثر را می‌بینید:

 

2

اثری از هارولد هاروی (1941-1874) با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند

 

3

اثری از جان اتکینسون گریمشا (1893-1836) با قیمت 100 تا 150 هزار پوند

 

1

اثری از استنهوپ الکساندر فوربس (1947-1857) با قیمت 25 تا 35 هزار پوند