به گزارش هنرآنلاین، مدارِ بسته نمایشگاهی است که با پرداختن به امنیت به عنوان دغدغه‌ای فردی، اجتماعی و فرهنگی می‌خواهد بخشی از مهم‌ترین شرایط زندگی و کامیابی جامعه را از زوایای مختلف بررسی کند.

هنرمندانی که در این نمایشگاه برای همکاری از آنها دعوت شده است، پیشینه‌ روشنی از کار بر روی مسائلی از این دست را در سابقه‌ فعالیت خود دارند. آنها پیش از این نیز با استفاده از مدیوم‌های مختلف و شیوه‌های بیان خلاقانه در بستر هنر معاصر تجربه‌های موفقی داشته‌اند.

در این نمایشگاه که توسط زرتشت رحیمی نمایش‌گردانی شده است و گروه هامین و موسسه فرهنگی هنری ماه مهر آنرا با حمایت بانک ملت برگزار می‌کنند، آثاری از شهرام انتخابی، بهنام کامرانی، سیمین کرامتی، صالح تسبیحی، محمود محرومی، مهسا الف، سمانه مطلبی، علی سلطانی تهرانی، مسعود حاج‌جعفری زاده و نگار عالم‌زاده گرجی به نمایش در می‌آید.

آثار این نمایشگاه که با استفاده از رسانه‌های مختلفی چون ویدیو، چیدمان، عکس و... پدید آمده‌اند و در فضایی بینامتنی سعی دارد با تاکید بر ضرورت استفاده از مدیوم‌های جدید برای ارتباط مؤثرتر با مخاطب نمایشگاه متفاوتی را عرضه کند.