سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز لندن قصد دارد در سیزدهم دسامبر آثاری متعلق به هنر ویکتوریایی، پیشارافائلی و امپرسیونیستی را در لندن به فروش برساند.

در این حراج در این حراج اثری از سر ادوارد کُلی با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند، کاری از سیمون سولومون با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند، اثری از جان فردریک هرینگ با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، کاری از جان اتکینسون با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند، اثری از ادوارد سیگو با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند و کار دیگری از این هنرمند با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند چکش خواهد خورد.

تصاویر این آثار را ببینید:

 

1

 اثری از سر ادوارد کُلی با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند

 

2

اثری از سیمون سولومون با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند

 

3

اثری از جان فردریک هرینگ با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

4

اثری از جان اتکینسون با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار پوند

 

5

اثری از ادوارد سیگو با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار پوند

 

6

کار دیگری از این هنرمند با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند