به گزارش هنرآنلاین، هفتمین دوره این همایش در بخش‌های نمایشگاهی، نشست‌های تخصصی، سخنرانی، به سوی نگاه شخصی، کارگاه و در جستجوی راهی نو برگزار می‌شود.

در جستجوی راهی نو و نمایشگاه آثار دانشجویان از برنامه‌های جدید همایش است که در این دوره برای نخستین بار برگزار می‌شود.

انجمن عکاسان ایران با مشارکت انجمن‌های تخصصی عکاسی، هفتمین همایش10 روز با عکاسان ایران را 14 تا 23 آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌کند.