سرویس تجسمی هنرآنلاین: پازل‌ها برای درست شده ساخته می‌شوند. درست است که در وهله‌ی نخست تکه‌های مشتت و پراکنده‌شان ما را از اینکه به تصویری واحد بدل شوند، مأیوس می‌کنند، اما در نهایت به انسجام خواهند رسید. ممکن است بعضی از پازل‌ها آنچنان تصاویر سخت یا دیریابی داشته باشند که مدت زمان درست کردن‌شان طول بکشد، اما معمولا همه‌ی پازل‌ها فرجام مشخصی دارند.

تیم کلاین، هنرمند آمریکایی پازل‌هایی به وجود آورده که 25 سال از عمرش مصروف آن شده. ما نمی‌دانیم برای اینکه این پازل‌ها توسط مخاطبان‌شان ساخته شوند چقدر طول می‌کشد، اما می‌دانیم احتمالا این‌ها، متفاوت‌ترین پازل‌های جهان هستند.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10