سرویس استان‌های هنرآنلاین: لیلی گلستان سخنرانی خود را در باب ادبیات و ترجمه آغاز و در ادامه سخن، چگونگی ورود خود را در حوزه هنر توضیح داد. گلستان از سختی‌ها و مشکلات روبروی هنرمند با تاکید بر ایستادگی و شانه خالی نکردن از اهمیت و وظایف هنرمندان در جامعه فعلی گفت. او در ادامه تجربیات خود را در حوزه ادبیات و هنر با مخاطبین در میان گذاشت و ادامه وقت جلسه را به پاسخگویی به سوالات دانشجویان پرداخت. گلستان در پایان این جلسه از گالری دانشکده هنر گیلان و آثار دانشجویان دیدار کرد.

ضمنا در عصر همین روز لیلی گلستان در نمایشگاه نقاشی گروهی که به همت مریم عاشوری برمچه، استاد نقاشی دانشگاه گیلان به مدت یک هفته در نگارخانه الهی رشت دایر بود حضور یافت و از آثار هنرمندان دیدار کرد.