سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری با عنوان هنر معاصر در ساتبیز پاریس چکش خواهد خورد. این حراج در پنجم دسامبر برپا خواهد شد. در این حراج اثری از زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 350 تا 500 هزار یورو، کاری از نیکلاس دِ استائل با قیمت پیشنهادی 4 و نیم تا 6 و نیم میلیون یورو، کاری از کازئو شیراگا با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار یورو و اثری از ژان پل ریوپل با قیمت پیشنهادی 2 و نیم تا 3 و نیم میلیون یورو چکش خواهند خورد.

 

تصاویر آثار فوق را می‌بینید:

1

اثری از زائو وو کی با قیمت پیشنهادی 350 تا 500 هزار یورو

 

2

اثری از نیکلاس دِ استائل با قیمت پیشنهادی 4 و نیم تا 6 و نیم میلیون یورو

 

3

اثری از کازئو شیراگا با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار یورو

 

4

اثری از ژان پل ریوپل با قیمت پیشنهادی 2 و نیم تا 3 و نیم میلیون یورو