سرویس تجسمی هنرآنلاین: شاهکارهایی از هنرمندان کلاسیک در ساتبیز نیویورک به فروش می‌رسند. این حراج در سی‌ام ژانویه برپا خواهد شد.

در این  حراج اثری از ژان فرانس وان دال با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار، کاری از آنجلیکا کافمن با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار دلار، اثری از فِید گالیزیا با قیمت پیشنهادی 2 تا 3 میلیون دلار و کاری از کلود جوزف ورنت با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار چکش خواهند خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

 

 

1

اثری از ژان فرانس وان دال با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار

 

2

اثری از آنجلیکا کافمن با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار دلار

 

3

اثری از فِید گالیزیا با قیمت پیشنهادی 2 تا 3 میلیون دلار

 

4

اثری از کلود جوزف ورنت با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار