سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثار هنرمندان ایتالیایی با محوریت هنر مدرن و معاصر در بیست و هشتم و بیست و نهم نوامبر چکش خواهند خورد.

در این حراج  اثری از آلبرتو بوری با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار یورو، کاری از لوسیو فونتانا با قیمت پیشنهادی 550 تا 650 هزار یورو، کاری از پیرو مانزونی با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار یورو، اثری از آلیگیریو بوئتی با قیمت پیشنهادی 280 تا 350 هزار یورو، اثری از جیورجیو موراندی با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار یورو و کاری از فائوستو مِلوتی با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار یورو چکش خواهد خورد.

 

تصاویر این آثار را ببینید:

 

1

اثری از آلبرتو بوری با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار یورو

 

2

اثری از لوسیو فونتانا با قیمت پیشنهادی 550 تا 650 هزار یورو

 

3

اثری از پیرو مانزونی با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار یورو

 

4

اثری از آلیگیریو بوئتی با قیمت پیشنهادی 280 تا 350 هزار یورو

 

5

اثری از جیورجیو موراندی با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار یورو

 

6

اثری از فائوستو مِلوتی با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار یورو