سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان مدرن و معاصر در بونامز هنگ کنگ چکش می‌خورد. این حراج در 26 نوامبر برابر با پنجم آذر ماه برگزار می‌شود.

در این حراج اثری از یاکویی کوزاما با قیمت پیشنهادی 3 میلیون تا 5 میلیون دلار هنگ کنگ، کار دیگری از یاکویی کوزاما با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا دو و نیم میلیون دلار هنگ کنگ، اثری از ریچارد لین با قیمت پیشنهادی یک تا دو میلیون دلار هنگ کنگ، کار دیگری از ریچارد لین با قیمت پیشنهادی 850 هزار تا یک میلیون و 250 هزار دلار هنگ کنگ، اثر دیگری از ریچارد لین با قیمت پیشنهادی 650 تا 850 هزار دلار هنگ کنگ، کاری از یو یوهان با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 800 هزار دلار، اثری از لی یوفان با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار دلار تا یک میلیون و 800 هزار دلار هنگ کنگ و کاری از چئونگ سو پینگ با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار دلار هنگ کنگ چکش خواهد خورد.

 

تصاویر این آثار را ببینید:

1

اثری از یاکویی کوزاما با قیمت پیشنهادی 3 میلیون تا 5 میلیون دلار هنگ کنگ

 

2

کار دیگری از یاکویی کوزاما با قیمت پیشنهادی یک و نیم میلیون تا دو و نیم میلیون دلار هنگ کنگ

 

3

اثری از ریچارد لین با قیمت پیشنهادی یک تا دو میلیون دلار هنگ کنگ

 

چهار

کار دیگری از ریچارد لین با قیمت پیشنهادی 850 هزار تا یک میلیون و 250 هزار دلار هنگ کنگ

 

پنج

اثر دیگری از ریچارد لین با قیمت پیشنهادی 650 تا 850 هزار دلار هنگ کنگ

 

شش

کاری از یو یوهان با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 800 هزار دلار

 

هفت

اثری از لی یوفان با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 200 هزار دلار تا یک میلیون و 800 هزار دلار هنگ کنگ

 

پینگ

کاری از چئونگ سو پینگ با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار دلار هنگ کنگ