سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج ساتبیز لندن بیستم نوامبر آثاری از هنرمندان اسکاتلندی را چکش می‌زند.

در این حراج اثری از جورج لِسلی با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار پوند، کاری از جان دوکان با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند، اثری از فرانسیس کمپل با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند، کاری از سر جان لاوِری با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند، کاری از جوآن کاتلین با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار  پوند و اثری از جک وتریانو با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند چکش می‌خورند.

 

 

تصاویر این آثار را ببینید:

1

اثری از جورج لِسلی با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار پوند

 

2

اثری از جان دوکان با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند

 

3

اثری از فرانسیس کمپل با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار پوند

 

4

اثری از سر جان لاوِری با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار پوند

 

5

اثری از جوآن کاتلین با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار  پوند

 

6

اثری از جک وتریانو با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار پوند