سرویس تجسمی هنرآنلاین: بونامز نیویورک قصد دارد در نوزدهم نوامبر آثاری از هنرمندان آمریکایی را چکش بزند. از آثار مهم این حراج باید به اثری از تئودور ارل باتلر با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار دلار، کاری از نیووِل کانورس وایت با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار، اثری از توماس هیل با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار، کاری از چارلز شیلر با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار، اثری از استوارت دیویس با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار و اثری از  داوسون داوسون-واتسون با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار دلار اشاره کرد.

 

تصاویری از این آثار می‌بینید:

 

1

اثری از تئودور ارل باتلر با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار دلار

 

2

اثری از نیووِل کانورس وایت با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار

 

3

اثری از توماس هیل با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار

 

4

اثری از چارلز شیلر با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار

 

5

اثری از استوارت دیویس با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار

 

6

اثری از  داوسون داوسون-واتسون با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار دلار