سرویس تجسمی هنرآنلاین: در حراج امروز بونامز با عنوان هنر مدرن و امپرسیونیستی که در نیویورک برگزار می‌شود اثری از فرناند لگه با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار، اثری از لئونارد فوجیتا با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار، کاری از کامیل پیسارو با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار، اثری از گوستاو لوئیزا با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار دلار، اثری از رائول دوفی با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار، اثری از هنری لورنس با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار دلار و کاری از مارک شاگال با قیمت پیشنهادی 100 تا 150 هزار دلار چکش می‌خورد.

 

تصاویری  از این آثار می‌بینید:

 

 

 

1

اثری از فرناند لگه با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار

2

اثری از لئونارد فوجیتا با قیمت پیشنهادی 300 تا 500 هزار دلار

3

کاری از کامیل پیسارو با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار

4

اثری از گوستاو لوئیزا با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار دلار

5

اثری از رائول دوفی با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار

6

اثری از هنری لورنس با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 هزار دلار