سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری تحت عنوان "هنر معاصر" در چهاردهم نوامبر، در ساتبیز نیویورک چکش می‌خورند.

در این حراج اثری از گرهارد ریشتر با قیمت پیشنهادی 12 تا 18 میلیون دلار، اثری از جئورجیا اُکیف با قیمت 12 تا 18 میلیون دلار، اثری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی 9 میلیون تا 12 میلیون پوند، اثری از فرانک استلا با قیمت پیشنهادی 5 میلیون و 500 هزار تا هفت میلیون و 500 هزار دلار، کاری از هانس هافمن با قیمت پیشنهادی 5 تا 7 میلیون دلار، اثری از ژان میشل باسکیت که قیمت گذاری نشده است و بنا به درخواست مشتریان به فروش می‌رود، اثر دیگری از گرهارد ریشتر  که قیمت گذاری نشده است و بنا به درخواست مشتریان به فروش می‌رود، کاری از مارک بردفورد با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون و 500 هزار دلار و اثری از تومبلی با قیمت پیشنهادی 2 میلیون و 500 هزار تا سه میلیون و 500 هزار دلار چکش خواهند خورد.

تصاویر مهم‌ترین آثار در این حراج را می‌بینید:

 

9

اثری از گرهارد ریشتر با قیمت پیشنهادی 12 تا 18 میلیون دلار

5

اثری از جئورجیا اُکیف با قیمت 12 تا 18 میلیون دلار

4

اثری از دیوید هاکنی با قیمت پیشنهادی 9 میلیون تا 12 میلیون پوند

7

اثری از فرانک استلا با قیمت پیشنهادی 5 میلیون و 500 هزار تا هفت میلیون و 500 هزار دلار

8

کاری از هانس هافمن با قیمت پیشنهادی 5 تا 7 میلیون دلار

1

اثری از ژان میشل باسکیت که قیمت گذاری نشده است و بنا به درخواست مشتریان به فروش می‌رود

2

اثری از گرهارد ریشتر  که قیمت گذاری نشده است و بنا به درخواست مشتریان به فروش می‌رود

3

کاری از مارک بردفورد با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون و 500 هزار دلار

6

اثری از  تومبلی با قیمت پیشنهادی 2 میلیون و 500 هزار تا سه میلیون و 500 هزار دلار