سرویس تجسمی هنرآنلاین: هشتم نوامبر، بونامز نیویورک در حراجی با عنوان پرینتز، مالتیپلز (Prints, Multiples) و کارهایی روی کاغذ، آثاری از هنرمندان شهیر قرن بیستم را چکش می‌زند.

در این حراج اثری از رابرت مادروِل با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار، کاری از اندی وارهول با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار، اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 25 تا 35 هزار دلار، کاری از واسیلی کاندینسکی با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار دلار و کار دیگری از اندی وارهول با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار دلار چکش می‌خورند.

تصاویر مهمترین آثار حاضر در این حراج  را می‌بینید:

 

 

 

1

اثری از رابرت مادروِل با قیمت پیشنهادی 80 تا 120 هزار دلار

 

2

اثری از اندی وارهول با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار

 

3

اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 25 تا 35 هزار دلار

 

4

اثری از واسیلی کاندینسکی با قیمت پیشنهادی 15 تا 20 هزار دلار

 

5

اثر دیگری از اندی وارهول با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار دلار