سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمندان ایرانی در حراج "هنر مدرن و معاصر خاورمیانه" در بیست و چهارم اکتبر فروش رفته است. در این حراج که آثاری از کشورهای مختلف خاورمیانه از جمله سوریه، لبنان، مصر، عراق و ترکیه حضور داشتند، آثاری از نقاشان مدرن ایرانی چکش خورد.

در حراج بونامز لندن کاری از محمد احصایی با قیمت 320750 پوند، اثری از پرویز تناولی با قیمت 236 هزار و 750 پوند، کار دیگری از محمد احصایی با قیمت 81250 پوند، اثری از جعفر روح‌بخش با قیمت 60 هزار پوند، اثری از حسین زنده رودی با قیمت 75 هزار پوند، کار دیگری از تناولی با قیمت 25 هزار پوند، اثر دیگری از تناولی با قیمت 22500 پوند، اثری از شیرین نشاط با قیمت 16250 پوند، کاری از محسن وزیری مقدم با قیمت 16250 پوند و اثری از پرویز تناولی با قیمت 1875 پوند فروش رفت.

این تصاویر را ببینید:

 

 

0

اثری از محمد احصایی با قیمت 320750 پوند

1

اثری از پرویز تناولی با قیمت 236 هزار و 750 پوند

 

81

اثر دیگری از محمد احصایی با قیمت 81250 پوند

 

75

اثری از حسین زنده رودی با قیمت 75 هزار پوند

 

60

اثری از جعفر روح‌بخش با قیمت 60 هزار پوند

 

25

اثر دیگری از تناولی با قیمت 25 هزار پوند

 

22500

اثر دیگری از تناولی با قیمت 22500 پوند

 

16250

اثری از محسن وزیری مقدم با قیمت 16250 پوند

 

1875

اثری از پرویز تناولی با قیمت 1875 پوند