سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثار هنر امپرسیونیستی و مدرن در ساتبیز نیویورک به تاریخ 12 نوامبر چکش خواهد خورد. در این حراج اثری از واسیلی کاندینسکی، کاری از مارسدن هارتلی، اثری از لودویگ میدنر، اثری از موریس دوولامینک، کاری از رنه مگریت، اثری از کلود مونه و اثری از خوان میرو به فروش خواهد رفت. هیچ یک از این تابلوها قیمت گذاری نشده است.

 

 

2

اثری از مارسدن هارتلی

 

3

اثری از لودویگ میدنر

 

4

اثری از موریس دوولامینک

 

5

اثری از رنه مگریت

 

6

اثری از کلود مونه

 

7

اثری از خوان میرو

 

1

اثری از واسیلی کاندینسکی