سرویس تجسمی هنرآنلاین: کریستیز نیویورک در نظر دارد بهترین آثار هنرمندان شهیری نظیر پیکاسو، مونه و ون گوگ را در یازدهم نوامبر  چکش بزند.

در این حراج اثری از کلود مونه بنا به قیمت گذاری مشتریان، اثر دیگری از او با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 میلیون دلار، کاری از هنری مور با قیمت پیشنهادی 8 تا 12 میلیون دلار، اثر دیگری از مونه با قیمت پیشنهادی 6 تا 8 میلیون دلار، دو کار از پابلو پیکاسو با قیمت‌های 15 تا 20 و 5 تا 8 میلیون دلار و اثری از مارک شاگال با قیمت یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون و 500 هزار دلار چکش خواهد خورد.

 

 

 

 

6

5

3

2

1