حسین محجوبی نقاش پیشکسوت معتقد است ما ایرانی‌ها فرهنگ فرش که روی زمین قرار می‌گیرد را داریم، اما هنوز به زیبایی شناسی دیوار منازل علاقه‌ای نداریم.