به گزارش هنرآنلاین، در این نمایشگاه که به کوشش پرهام دیده‌ور برگزار می‌شود، آثار هنرمندانی همچون رضا حسینى، فرح ابوالقاسم، ساسان نصیرى، عیسى جبارى، همایون تک، حسین چراغچى، شیما خشخاشى، مانى مهرزاد، فتان دهقان، الهام روشنى، سیاوش حاتم و دانیال ملانوروزى به نمایش گذاشته خواهد شد.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: "هندسه درون پویی؛ فارغ از تموجات ناگزیر روزمره، هنرمند از ضمیر خود به بازآفرینی هستی دست می‌زند. گویی به مراقبه نشسته است، تا به این واکاوی خودآگاهانه، ورای تمام مرزهای عینیت یافته به گویشی درونی دست یابد تا شاید کنشی را به جهان سرایت دهد، که خود ریشه در واکنشی است که جهان از او طلب کرده است. بدین درون پویی تمام هستی از خرد و کلان، در نگاه هنرمند نیست می‌شود و دگر بار نقش می‌گیرد، چون ماهیت ملموس گیتی که در دل هر ذره محصور، رهایی نور پنهان است. این بازآفرینى که در اثر هنری تجسم یافته، جدا از گزند روزمرگی، در درون خود پویشی جاودانه مى‌یابد و به بازتابی انتزاعی از حقیقت بدل مى‌گردد.

آثار پیش رو حاصل این سیر درون پویی هنرمندان حاضر است. گاه رنگ و فرم‌هاى تداعی گرند، گاه یک چشم انداز و شاید هندسه‌ای خود پرداخته و در عین حال شاید هیچ یک از این نباشد. در این میان مراقبه هنرمند گاه به خلق اثر ختم نمی‌شود، و این مخاطب و هنرمند هستند که هر یک رویکرد خویش را می‌جوید و در این تجربه یگانه سهیم می‌شوند."

"هندسه درون پویی" جمعه ٢٠ مهر ماه ساعت ١٦ تا ٢٤ افتتاح می‌شود و تا ٤ آبان ادامه دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت بازدید به شریعتى، بالاتر از پل رومى، جنب بانک پارسیان، شماره ١٨٣١، گالرى آس مراجعه کنند.