سرویس تجسمی هنرآنلاین: در حراج هفدهم اکتبر کریستیز پاریس آثاری از هنرمندان تراز اولی همچون پابلو پیکاسو، کازئو شیراگا، نیکلاس دو استائل و الکساندر کالدر با قیمت‌های جالب توجهی چکش خواهند خورد.

در این حراج اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 2 تا 3 میلیون یورو، کاری از کازئو شیراگا با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 هزار تا دو میلیون و 500 هزار یورو، اثری از نیکلاس دو استائل با قیمت 1 تا 2 میلیون یورو و کاری از الکساندر کالدر با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار یورو چکش خواهند خورد.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

3

اثری از نیکلاس دو استائل با قیمت 1 تا 2 میلیون یورو

 

4

اثری از الکساندر کالدر با قیمت پیشنهادی 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار یورو

 

1

اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 2 تا 3 میلیون یورو

 

2

اثری از کازئو شیراگا با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 هزار تا دو میلیون و 500 هزار یورو