سرویس تجسمی هنرآنلاین: ساتبیز پاریس در حراجی با نام "مدرنیته" آثاری از هنرمندان شهیری نظیر پابلو پیکاسو، آگوست رودن، الکساندر کالدر، برنارد بوفه و ... را به فروش می‌رساند. این حراج هجدهم اکتبر برگزار می‌شود.

در این حراج اثری از آگوست رودن با قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار یورو، کاری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 2 تا 3 میلیون یورو، اثری از الکساندر کالدر با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار یورو، اثری از سزار با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار یورو، اثری از کیس وان دونگن با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 تا دو میلیون و 500 هزار یورو و اثری از برنارد بوفه با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار یورو چکش می‌خورد.

 

تصاویر این آثار را می‌بینید:

 

 

 

1

اثری از آگوست رودن با قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار یورو

 

3

اثری از الکساندر کالدر با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار یورو

4

اثری از سزار با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار یورو

5

اثری از کیس وان دونگن با قیمت پیشنهادی یک میلیون و 500 تا دو میلیون و 500 هزار یورو

6

اثری از برنارد بوفه با قیمت پیشنهادی 400 تا 600 هزار یورو