سرویس تجسمی هنرآنلاین: بونامز لندن در حراجی با عنوان هنر آفریقایی آثاری از هنرمندان معاصر این قاره را چکش می‌زند. این حراج در چهارم اکتبر برگزار می‌شود.

در این حراج اثری از بِندیکت اِنوُنوو، هنرمند نیجریه‌ای (1994-1917) با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار پوند، کاری از دِمانس انوُکو، هنرمند نیجریه‌ای (متولد 1935) با قیمت پیشنهادی 60 تا 90 هزار پوند، اثری از بِندیکت اِنوُنوو، هنرمند نیجریه‌ای (1994-1917) با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند، کاری از عبدلله کوناته، هنرمند اهل مالی،(متولد 1953) با قیمت پیشنهادی 25 تا 35 هزار پوند، اثری از ابودیا عبدالله دیاراسوبا، هنرمند اهل ساحل عاج، (متولد 1983) با قیمت پیشنهادی 18 تا 25 هزار پوند و... چکش خواهند خورد.

تصاویری از آثاری که در این حراج عرضه می‌شوند، را می‌بینید:

1

اثری از بِندیکت اِنوُنوو، هنرمند نیجریه‌ای (1994-1917) با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار پوند

 

2

اثری از دِمانس انوُکو، هنرمند نیجریه‌ای (متولد 1935) با قیمت پیشنهادی 60 تا 90 هزار پوند

 

3

اثری از بِندیکت اِنوُنوو، هنرمند نیجریه‌ای (1994-1917) با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار پوند

 

4

اثری از عبدلله کوناته، هنرمند اهل مالی،(متولد 1953) با قیمت پیشنهادی 25 تا 35 هزار پوند

 

5

اثری از ابودیا عبدالله دیاراسوبا، هنرمند اهل ساحل عاج، (متولد 1983) با قیمت پیشنهادی 18 تا 25 هزار پوند