به گزارش هنرآنلاین، جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای کمیسیون و محمود اربابی؛ معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری برای بررسی سند سینما شنبه هفتم مهرماه برگزار شد.

 در این جلسه پیش‌نویس نهایی سند سینما بررسی شد و مقرر شد کمیته‌ای با حضور اعضای کمیسیون و معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری تشکیل شود و پیش‌نویس را بررسی کند و پس از آن در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند نهایی شود و در مرحله بعد برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه گفت: سند سینما با جلسات کارشناسی و با همکاری سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری تدوین می‌شود تا برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

ایمانی خوشخو همچنین در این جلسه گفت: تاسیس دانشگاه هنرهای ایرانی – اسلامی از طرح‌های کمیسیون هنر و معماری است که پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای راه‌اندازی آن پیگیری و با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه استاد فرشچیان حداکثر تا یک ماه آینده راه‌اندازی می شود.

ایمانی خوشخو همچنین در این جلسه گفت: بررسی آیین‌نامه‌های جشنواره‌های هنری فجر  و چگونگی برگزاری جشنوارها نیز در کمیسیون انجام می شود و کمیته هنرهای سنتی و صنایع دستی کمیسیون نیز می تواند در تعامل با فرهنگستان هنر تشکیل شود.

بهمن نامور مطلق؛ عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز دراین جلسه گفت: دانشگاه فرشچیان محصول کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به زودی راه اندازی می شود و قرار است دانشگاه متفاوتی با شیوه متمایز از دانشگاههای فعلی بنیان گذاشته شود.