سرویس تجسمی هنرآنلاین: کریستیز پاریس در حراجی با عنوان هنر آوانگارد پاریس به فروش آثاری از هنرمندان مدرن می‌پردازد. در این جراج که هفدهم اکتبر برگزار می‌شود اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 2 تا 3 میلیون یورو، کاری از ژان پل ریوپله با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار یورو، اثری از کازوئو شیراگا با قیمت پیشنهادی 1 میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون و 500 هزار پوند، کاری از ماریا هلنا ویرا دا سیلوا با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار یورو، کاری از نیکولاس د ساتل با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار یورو، کار دیگری از نیکولاس د ساتل با قیمت یک تا 2 میلیون یورو، اثری از فرانسیس پیکابیا با قیمت پیشنهادی 700 هزار تا یک میلیون یورو، کاری از ژان آرپ با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار یورو، اثری از اوسیپ زادکین با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار یورو، کاری از مارسل دوشان با قیمت پیشنهادی 200 تا 300 هزار یورو و اثری از پیر سولاژِس با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار یورو پکش می‌خورد.

در این میان اثری از دنیل بورِن بنا به درخواست مخاطبان چکش خواهد خورد و از سوی کریستیز قیمت‌گذاری نشده است.

تصاویر این آثار را می‌بینید:

1

2

3

4